maakt verbinden

simpel

met klanten

en leveranciers

E-facturen mailen aan RIVM, CBG, CIBG, SCP en/of VWS Kern

Steeds meer softwarepakketten zijn in staat om een e-factuur te verzenden. Kan uw financiële software dit ook? Dan kunt u uw e-factuur per e-mail versturen. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Kan mijn financiële software e-factureren?

Steeds meer financiële softwarepakketten kunnen een e-factuur versturen.

 

Belangrijk hierbij is dat het gaat om een UBL (XML) factuur en NIET om een PDF factuur.

 

Wanneer u twijfelt of uw financiële software kan e-factureren, dan kunt u dit het beste navragen bij uw softwareleverancier.

Kan uw software geen UBL (XML) facturen versturen? Dan kunt u gebruik maken van het tradeinterop e-facturatieportaal. Meer informatie hierover vindt u hier.

Hoe verstuur ik mijn e-factuur?

U kunt de UBL (XML) factuur per e-mail versturen. Wanneer uw software de optie biedt, ontvangen wij graag een UBL (XML) + PDF. 

E-mailadressen

VWS Kern*:

OIN00000002003182447001@invoices.tradeinterop.com

Het kerndepartement van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bestaat uit de volgende onderdelen:​

  • VWS Kerndepartement (incl. DG’s)

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  • Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

  • Gezondheidsraad (GR)

  • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  • Nederlandse Sportraad (NL SR)

  • Dienst Uitvoering Subsidies en Instellingen (DUS-I)

Waar kan ik betalingsherinneringen naartoe sturen?

Betalingsherinneringen kunt u sturen naar het directe e-mailadres van uw klant:

RIVM: Aanmaningen@rivm.nl

SCP: financien@scp.nl

CBG: financien@cbg-meb.nl
CIBG: cibgfb@minvws.nl

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de dienstverlening van tradeinterop?

Tot en met 31 oktober 2020 kunt u kosteloos e-facturen sturen aan RIVM, CBG, CIBG, SCP en VWS-kern.

Toelichting:

Opdrachtgever: RIVM, CBG, CIBG, SCP, VWS-kern

Opdrachtnemer: U als leverancier

Opdrachtgever neemt voor Opdrachtnemer de kosten van tradeinterop voor het verzenden van e-facturen aan het ministerie van VWS (RIVM, CBG, CIBG, SCP en VWS-kern) voor haar rekening tot en met 31-10-2022. Opdrachtgever zal dit proces (dat dan 2 jaar heeft gelopen) evalueren en de kosten mogelijk voor 2 jaar extra + nogmaals 2 jaar extra voor haar rekening nemen. Deze periode van maximaal 6 jaar is een tijdelijke maatregel, na deze looptijd wordt van Opdrachtnemer verwacht dat Opdrachtnemer zelf is ingericht om e-facturen te kunnen versturen aan Opdrachtgever.

 

Wilt u e-facturen sturen aan andere dan bovengenoemde organisaties, dan zijn daar kosten aan verbonden.

 

Toelichting:

Indien u kiest voor de dienstverlening van tradeinterop bij optie 1 (portaal i.p.v. tekstverwerker) of 2 (koppeling met boekhoudpakket) en u wenst deze infrastructuur tevens te gebruiken voor andere ministeries of klanten, dan zijn er mogelijk kosten aan verbonden voor de dienstverlening zo ver die betrekking heeft op e-factureren aan andere ministeries/andere klanten. Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven vindt u hier.

Neem contact op voor meer informatie, wij helpen u graag

Ontvang ook de maandelijkse nieuwsbrief van tradeinterop!

Privacy statement 

 

Copyright 2019 all rights reserved by tradeinterop

Neem gerust contact met ons op via:

E-mail: info@tradeinterop.com

Telefoon: 030 767 2120

Bezoekadres

Papendorpseweg 97

3528 BJ  Utrecht