• tradeinterop

Het gebruik van PEPPOL als kanaal voor e-facturatie zit in de lift

Uit een analyse van het tradeinterop transactienetwerk blijkt dat het gebruik van PEPPOL voor het verzenden en ontvangen van e-facturen flink toeneemt. Begin 2018 werden de meeste e-facturen uitgewisseld via e-mail, maar in de tweede helft van dat jaar begon de opmars van PEPPOL. De stijging zette door en inmiddels wordt meer dan de helft van de e-facturen op het tradeinterop platform uitgewisseld via PEPPOL.


Redenen van de stijging

Een van de redenen van de toename van het aantal PEPPOL facturen is dat de Rijksoverheid e-facturatie verplicht heeft gesteld. Voor alle contracten die na januari 2017 zijn afgesloten, zijn leveranciers verplicht een e-factuur te sturen. De overheid handhaaft steeds strenger op het aanleveren van e-facturen, waardoor organisaties ook vaker e-facturen via het beveiligde PEPPOL netwerk aanleveren.

Verdere stijging van het aantal PEPPOL facturen verwacht

Onze verwachting is dat de trend die we nu zien verder doorzet. Nu er economisch mindere tijden aanbreken wordt het voor organisaties nog belangrijker dat facturen snel worden betaald. E-facturatie draagt bij aan een snelle verwerking van de factuur bij de ontvanger, waardoor facturen makkelijker tijdig kunnen worden betaald.

Juist omdat het ontvangen van e-facturen veel tijd bespaart en fouten voorkomt, zal het aantal organisaties dat overstapt op het ontvangen van e-facturen naar verwachting verder toenemen. Hoewel er meerdere kanalen zijn om e-facturen uit te wisselen heeft PEPPOL het voordeel dat het beveiligd is en een standaard formaat hanteert.

Naast e-facturen kunnen via PEPPOL ook andere elektronische handelsdocumenten worden uitgewisseld, zoals orders en pakbonnen. De verwachting is dat ook dit bijdraagt aan een verdere stijging van het aantal transacties op het PEPPOL netwerk.

Zelf e-facturen via PEPPOL verzenden of ontvangen?

Tradeinterop biedt voor iedere organisatie mogelijkheden om aan te sluiten op PEPPOL. Via onze test “Eenvoudig e-facturen verzenden”, kunt u zien welke optie het beste bij uw organisatie past.
#efactureren #peppol

Ontvang ook de maandelijkse nieuwsbrief van tradeinterop!

Privacy statement 

 

Copyright 2019 all rights reserved by tradeinterop

Neem gerust contact met ons op via:

E-mail: info@tradeinterop.com

Telefoon: 030 767 2120

Bezoekadres

Papendorpseweg 97

3528 BJ  Utrecht